PSE - nyheder

PS&E vil afsøge mulighederne for et salg af Lalandia

21/9/2022

Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S har dags dato besluttet at afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens Lalandia-aktiviteter, bestående af Lalandia A/S, Lalandia Billund A/S, Lalandia Søndervig A/S (75 % ejet), Accomodation Services A/S og Lalandia Motala AB inklusive de tilhørende Aquadomes og centerfaciliteter.

Beslutningen er truffet i forlængelse af den igangværende afsøgning af mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje (selskabsmeddelelse 01/2022).

Afsøgningen af mulighederne for et helt eller delvist frasalg af Parken stadion og de fire kontortårne ved Parken fortsætter uændret.

Mulighederne for et eventuelt frasalg af koncernens Lalandia-aktiviteter vil i den kommende periode blive afdækket i samarbejde med de af PARKEN Sport & Entertainment A/S udpegede rådgivere.

Der er ikke sikkerhed for, at et helt eller delvist frasalg af Lalandia-aktiviteterne vil blive gennemført.

Som konsekvens er gennemførelsen af de påtænkte ændringer i selskabsstrukturen for PARKEN Sport & Entertainment A/S, som meddelt den 10. december 2021 ved selskabsmeddelelse 20/2021, sat i bero.

Yderligere selskabsmeddelelse om salgsprocessen vil blive udsendt, når omstændighederne måtte kræve det.