PSE - nyheder

PS&E Delårsrapport for 1. januar til 30. september 2022

7/11/2022

Koncernomsætningen udgjorde 865,9 mio.kr., hvilket er en fremgang på 428,5 mio.kr. i forhold til samme periode sidste år korrigeret for salg af feriehuse.

Udviklingen kan henføres til en højere omsætning fra driftsaktiviteterne. I 1.-3. kvartal 2021 var koncernomsætningen negativ påvirket af COVID-19 restriktioner.

Resultat før skat udgjorde 142,6 mio.kr. mod 88,4 mio.kr. i samme periode sidste år.

Periodens samlede resultat udgjorde 111,3 mio.kr. mod 68,7 mio.kr. i samme periode sidste år. Korrigeret for avance fra salg af feriehuse i 2021 var periodens resultat 122,5 mio.kr. højere i 1.-3 kvartal 2022 end i den samme periode sidste år.

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger for 2022.

For koncernen forventes en omsætning på 1.250 til 1.300 mio.kr. og et resultat før skat på 255 til 280 mio.kr.

>> Se hele delårsrapporten her