PSE - nyheder

PS&E Delårsrapport for 1. halvår 2022

24/8/2022

Korrigeret for salg af feriehuse udgjorde koncernomsætningen 422,9 mio.kr., hvilket er en fremgang på 267,6 mio.kr. i forhold til samme periode sidste år.

Udviklingen kan henføres til en højere omsætning fra driftsaktiviteterne, som stort set har været på et normalt niveau i 1. halvår 2022. I 1. halvår 2021 var koncernomsætningen negativ påvirket af COVID-19 restriktioner.

I 1. halvår 2022 blev der ikke solgt feriehuse (1. halvår 2021: 198 feriehuse).

I perioden er der foretaget værdiregulering af koncernens investeringsejendomme på +4,9 mio.kr. (1. halvår 2021: +9,9 mio.kr.).

Korrigeret for salg af feriehuse udgjorde koncernens eksterne omkostninger 193,4 mio.kr., hvilket er en stigning på 133,1 mio.kr. sammenholdt med samme periode sidste år. Udviklingen i de eksterne omkostninger kan også henføres til det høje aktivitetsniveau. I 1. halvår 2022 var der ikke vareforbrug relateret til salg af feriehuse (1. halvår 2021: 224,8 mio.kr.).

Resultat af transferaktiviteter udgjorde +62,7 mio.kr. mod -32,4 mio.kr. i samme periode sidste år. Forbedringen kan hovedsageligt tilskrives højere avancer fra salg af kontraktrettigheder.

Resultat før skat udgjorde 34,3 mio.kr. mod -103,3 mio.kr. i samme periode sidste år. Periodens samlede resultat udgjorde 26,8 mio.kr. mod -80,8 mio.kr. i samme periode sidste år.

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger for 2022 (selskabsmeddelelse 12 / 2022). For koncernen forventes en omsætning på 1.025 til 1.075 mio.kr. og et resultat før skat på 125 til 150 mio.kr.

>> Se delårsrapporten her