PSE - nyheder

PS&E halvårsrapport for 1. halvår 2023

28/8/2023

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger om en omsætning i 2023 på 1.275-1.325 mio.kr. og et resultat før skat på 200 til 225 mio.kr.

Koncernomsætningen udgjorde 530,4 mio.kr. i 1. halvår 2023 mod 422,9 mio.kr. i samme periode sidste år.

Koncernens eksterne omkostninger, personaleomkostninger samt af- og nedskrivninger udgjorde samlet 542,3 mio.kr. i 1. halvår 2023, hvilket er en stigning på 101,7 mio.kr. sammenholdt med samme periode sidste år.

Udviklingen i omsætningen, omkostningerne og af- og nedskrivningerne kan primært henføres til det nye Lalandia-center i Søndervig, hjemtagelsen af rengørings- og Food & Beverage aktiviteterne i og omkring Parken samt det forhold, at Lalandia var lukket i perioden 1. januar til 3. februar 2022 grundet COVID-19 pandemien.

Resultat af transferaktiviteter udgjorde +61,9 mio.kr. mod +62,7 mio.kr. i samme periode sidste år.

Resultat før skat udgjorde 26,2 mio.kr. i 1. halvår 2023 mod 34,3 mio.kr. i samme periode sidste år. Periodens samlede resultat udgjorde 20,5 mio.kr. mod 26,8 mio.kr. i samme periode sidste år. Udviklingen kan bl.a. henføres til en positiv værdiregulering af ejendomme på 4,9 mio. kr. i 2022.

Årsforventninger
PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger for 2023 (selskabsmeddelelse 20/2023).

For koncernen forventes en omsætning for 2023 i niveauet 1.275 til 1.325 mio.kr. og et resultat før skat på 200 til 225 mio.kr., der baseres på de realiserede resultater for de første syv måneder af 2023 og forventningerne til den resterende del af året, herunder flere tilskuere til F.C. Københavns hjemmekampe, øgede transferindtægter og en meget travl højsæson på alle tre Lalandia destinationer.

Forventningerne er baseret på F.C. Københavns deltagelse i gruppespil i UEFA Europa League.

>> Se hele halvårsrapporten her